За нас

Агенция ЕВРОБАЛКАНКОНСУЛТ - ЕООД, като правен консултантски офис е създадена през 1993 год. в гр. София. Тогава, когато България и нейната правна система бяха още в разкрач – между миналото и бъдещето.

Намираме се в идеалния център на София, в собствен офис, в непосредствена близост до министерствата и основните държавни институции, агенциите, съдилищата, банки и офиси на Столична община.

Философията на учредителите беше да се създаде частно морскоправно дружество, което да работи като нова фирма, но структурирана като старите британски морскоправни фирми. Без претенциозност и грандомански цели. Стъпка по стъпка.

Първоначално, разполагахме само с добри професионалисти-юристи с богат опит и контакти , включително в държавната администрация, но които са имали шанса да се развиват професионално предимно в условията на пазарната икономика.

Българското корабоплаване и въздухоплаване винаги са работели в международен обмен и пазарни условия.

На нас, Учредителите не ни беше необходимо време да се „преустройваме” по време на обществено-политическите промени в България. Ние, просто продължихме да работим, но като частници.

В началото, а и днес ни помагат много доброто познаване на международните институции ООН, ИМО, ИКАО др., международните конвенции и други актове свързани с корабоплаването, въздухоплаването, както и богатия ни практически опит в тази сфера.

Познаваме и Европейското право, достатъчно добре в частта му, която се отнася до корабоплаване и въздухоплаване. Но не забравяме, че корабите не се движат само около бреговете на Европа и че нашите морета са само малка част от Световния океан.

Шанс за нас е личното участие на представители на Агенцията в разрешаване на остри международноправни колизии, свързани с корабоплаването в най-широки аспекти – корабокрушения и сблъсквания на кораби, съпътствани от човешки жертви, освобождаване на арестувани екипажи, кораби и товари от чужди администрации, арести и освобождаване на кораби. Това е част от нашето ежедневие.

Екипността при разработване на казусите и при защита интереса на клиента е на почит при нас, екипност базирана на частици от завършени индивидуалности, опит и интелект, но решенията се вземат от този който отговаря.

Основателят и останалите партньори са юристи и адвокати с богат специализиран опит – в държавната и частна сфери и с добри и разностранни обществени контакти.

Постепенно бяха асоциирани и специални консултанти, както и технически експерти с богат опит в корабоплаването и въздухоплаването и тяхното администриране.

Дейността ни е организирана в градовете София, Варна, Бургас и Русе с цел да се осигури максимално точна правна и експертна помощ при всеки различен казус.

Работили сме добре, работим и сега с държавните институции във всички онези области на икономиката, които се пресичат с нашите знания и опит.

Ние не сме ”специалисти по всичко”, но това за което сме се хванали, вършим пределно отговорно. Не работим „ден за ден”, защото знаем, че има и утре! Гледаме и проблемите, и клиентите в очите.

Агенцията е българският партньор в смесеният ЕВРО БАЛКАН АМЕРИКА КОНСУЛТИНГ Консорциум, създаден за участие в някои проекти за трансконтинентален пренос на енергия, еврокоридори и др.

Агенцията, чрез свои представители е учредител на Център за изследване и интеграция „БАЛКАНИ – ЕВРОПА”, който се занимава с разработване на концепции, стратегии, програми и проекти по проблемите на Балканите и регионалното сътрудничество.

Ние се концентрираме върху:

Нашият опит включва: